Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. BESTELLING

1.1 Na ontvangst van de bestelling ontvang je direct een e-mail met een bevestiging van de bestelling. Bij ontvangst van de bevestigingsemail is een overeenkomst tot stand gekomen.

ARTIKEL 2. PRIJZEN & BETALING

2.1 De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Vermelde aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, en/of tot de bij de aanbieding vermelde datum.
2.3 Betaling kan plaatsvinden door middel van iDEAL 
2.4 Suit of Sin zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen.

ARTIKEL 3. BEZORGKOSTEN

3.1 Suit of Sin vraagt een bijdrage in de verzendkosten van €4,95 voor verzending binnen Nederland, ongeacht het aantal bestelde artikelen.
3.2 Bij besteding vanaf € 100,- gratis verzending.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

4.1 De levertijd vangt aan zodra Suit of Sin de betaling heeft ontvangen.
4.2 Indien het artikel op voorraad ligt, wordt je bestelling binnen 2 werkdagen verzonden.

ARTIKEL 5. RETOURNEREN

5.1 Artikelen uit de SALE kunnen niet geretourneerd worden

ARTIKEL 6. KLACHTEN & GARANTIE

6.1 Suit of Sin staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
6.2 Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.
6.3 Je bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op eventuele klachten.
6.4 Klachten over producten, dan wel over de uitvoering van de overeenkomst, moeten binnen 14 werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Suit of Sin, nadat je de gebreken hebt geconstateerd.
6.5 Klachten dienen ingediend te worden bij Suit of Sin via het op de website vermelde contactformulier.
6.6 Bij Suit of Sin ingediende klachten worden binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Wanneer de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt je binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Suit of Sin is niet verantwoordelijk voor schadevergoeding aan enige partij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Suit of Sin.
7.2 Indien Suit of Sin gehouden is schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.3 Ondanks de constante zorg en aandacht welke Suit of Sin aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1 Suit of Sin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de website.

ARTIKEL 9. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten.
9.2 De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd.
9.3 Niets van deze website mag zonder toestemming van Suit of Sin worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

ARTIKEL 10. PRIVACY

10.1 Suit of Sin maakt alleen gebruik van je gegevens wanneer dit in overeenstemming is met ons privacy beleid. Onze website bevat een Privacy Statement.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst gesloten met Suit of Sin worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Suit of Sin. Op verzoek zendt Suit of Sin je een schriftelijk exemplaar toe van de algemene voorwaarden.
12.2 Suit of Sin behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
12.3 Door het gebruik van de website van Suit of Sin en/of het plaatsen van bestellingen aanvaard je deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals staan vermeld op de website.

 

 


 

0
artikelen
subtotaal: €